http://mzr.pl/wydawnictwo/ – Muzułmański Związek Religijny w Polsce 
http://bibliotekatatarska.pl/  – Biblioteka Tatarska 
http://bibliotekamuzulmanska.pl/ – Biblioteka Muzułmańska