Modlitwa odwołana 13.03.2020 – Prayer canceled

12 marca, 2020

Bracia i Siostry w związku z rekomendacją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVId-19, wprowadzamy od dnia dzisiejszego ograniczenia w funkcjonowaniu Meczetu w Gdańska modlitwa piątkowa w formie zbiorowej została odwołana. Bądźcie bezpieczni. Módlmy się o zdrowie dla ludzi na całym świecie.

Dear brothers and sisters. Due to the spreading SARS-CoV-2 m coronavirus, prayer on Friday and Sunday is canceled

Z poważaniem 
Olgierd Chazbijewicz