Zarząd MGW

  • Olgierd Chazbijewicz – Prezes Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku
  • Imam meczetu w Gdaņsku – Sami Ayaydin
  • Aleksandra Korycka – Skarbnik
  • (wakat) – Sekretarz
  • Eugeniusz Szczæsnowicz – Członek Zarządu